U kunt de keuze maken uit 2 typen contracten:

46 weken contract

Wilt u vaste dagen afspreken waarop uw kind bij KLEIN MAAR DAPPER komt? Dat kan. Dit zullen wij dan vastleggen in een schriftelijk contract. Mocht u uw kind een keer eerder op willen halen dan gepland, dan is dat mogelijk, maar betaalt u wel het aantal uur dat in het contract is vastgelegd.

40 weken contract
Mocht u alleen opvang nodig hebben buiten de schoolvakanties om, dan is het mogelijk om een 40 weken contract met ons af te sluiten. In dit geval betaalt u alleen de weken dat uw kind aanwezig is. Mocht u onverhoopt toch in een schoolvakantie opvang nodig hebben, dan is dit (mocht er die dag ruimte in de groep zijn) mogelijk. In dit geval zal wel een hoger uurtarief van €8,50 gerekend worden. Ook in dit geval geldt dat er een inlooptijd en ophaaltijd is en dat uw kind dus in ieder geval van 08:30 uur tot 15.30 uur aanwezig is.

Een contract gaat in per de 1e of per de 16e van de maand.

NB
Ruilen met een andere dag gaat, voorafgaand aan de ruil, in overleg met de groepsleiding en is enkel mogelijk als het groepsaantal en de groepssamenstelling het toelaat.

Direct inschrijven

Algemene Voorwaarden
Op het contract zijn de condities en bepalingen van toepassing, zoals aangegeven in de Algemene Voorwaarden. KLEIN MAAR DAPPER is lid van de Maatschappelijke Ondernemersgroep (MO-groep). Aan dit lidmaatschap is verbonden dat de klanten van KLEIN MAAR DAPPER verzekerd zijn van de toepassing van de Algemene Voorwaarden zoals die door MO-groep, de Branchevereniging Ondernemers inde Kinderopvang, de Consumentenbond en BOinK ontwikkeld en overeengekomen zijn.

Opzegtermijn
De opzegtermijn is één maand, vanaf het moment van schriftelijke opzegging. Automatische beëindiging van het contract vindt plaats de dag voor de vierde verjaardag.

Betaling
Betaling geschiedt maandelijks na afloop van de geplaatste maand. KLEIN MAAR DAPPER hanteert automatische incasso.

De tarieven zijn geldig tot 01-01-2019. Wijzigingen in prijs en afrondingsverschillen voorbehouden.