Beschikbaarheid
De groepsgrootte moet zodanig zijn dat de kinderen voldoende ruimte hebben om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Mede hierom is een maximum van 14 leerlingen per groep vastgesteld. Het kan echter bij uitzondering voorkomen dat er gedurende een zeer korte periode 15 leerlingen op de groep aanwezig zijn.

Voor informatie over beschikbaarheid kunt u via de mail contact met ons opnemen. U kunt uw vragen dan stellen aan Dominique Reincke of Simone Luneburg.

Direct inschrijven
Bent u geïnteresseerd en wilt u uw kind inschrijven? Download dan hier het inschrijfformulier en stuur dat ondertekend naar:
Klein maar dapper
Postbus 832
3200 AT Spijkenisse

Intakegesprek
Nadat u een plaatsing heeft geaccepteerd, wordt u gebeld door één van ons voor het afspreken van een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek willen wij bij de ouders zoveel mogelijk informatie inwinnen over het kind, zodat de overgang van de thuissituatie naar de opvang zo goed mogelijk verloopt.