De Wet Kinderopvang regelt de kwaliteit, de financiering en het toezicht binnen de kinderopvang. Het uitgangspunt van de Wet is dat er uniforme regels bestaan, die de kinderopvangbranche transparant maken.

De regels binnen de kinderopvang worden bepaald door algemene wettelijke kaders zoals: De Wet Kinderopvang, bouwbesluiten, algemene arbonormen, andere wettelijke richtlijnen en beleidsregels. De controlerende taak van de GGD is gebaseerd op landelijk gelijkgeldende regels.

KLEIN MAAR DAPPER hanteert de normen van de GGD. Deze instantie begeleidt ons hierbij.
De begeleiding vindt plaats door middel van advisering over en evaluatie van de omstandigheden op deze locatie. Minimaal eens in het jaar zal er onaangekondigd iemand van de GGD langskomen voor een controle. Bij de beoordeling wordt een checklist gebruikt. Deze is in te zien op de locatie.
Naast alle andere veiligheidsmaatregelen die we hebben getroffen, is er de intentie om een paar keer per jaar met de peuters een brandalarm te oefenen. We willen ze leren om in geval van nood zo snel en rustig mogelijk naar buiten te komen.
Ouders moeten vooraf bij de leidster melden wanneer het kind wordt opgehaald door een ‘vreemde’.
Daarnaast is sinds 1 juli 2013 het ‘Vier ogen principe’ van kracht. Dit houdt in dat er te allen tijde een andere volwassene mee moet kunnen kijken op de groep. Bij Klein maar dapper is hier al een groot deel van de dag rekening mee gehouden, omdat dagelijks twee leidsters op de groep staan.
Echter, van 07:30 – 09:00 uur staat de ene leidster alleen op de groep en van 16:30 – 18:00 uur de andere leidster. Om die reden hebben wij camera’s in de klas geplaatst. Deze draaien alleen op de genoemde tijden en de beelden worden maximaal 48 uur bewaard. Slechts de twee houders van de opvang hebben toegang tot deze beelden. Zij bekijken de beelden wanneer hier aanleiding toe is.
Op deze manier probeert Klein maar dapper de veiligheid van de kinderen zo goed als mogelijk te waarborgen.
NB. Op Locatie Vriesland wordt tot op heden nog niet met camera’s gewerkt. Dit staat op de planning voor 2014. Tot die tijd zijn de overige genoemde maatregelen uiteraard ook op deze locatie.

Inspectierapporten

U kunt hieronder de inspectierapporten van de GGD en de veiligheid en gezondheidsbeleid van onze locaties downloaden.

Locatie Schenkel

Veiligheid en gezondheidsbeleid locatie Schenkel

Inspectierapport Locatie Schenkel van 03-2017
Inspectierapport Locatie Schenkel van 04-2015
Inspectierapport Locatie Schenkel van 03-2014
Inspectierapport Locatie Schenkel van 05-2013
Inspectierapport Locatie Schenkel van 11-2012
Inspectierapport Locatie Schenkel van 01-2012

Locatie Maaswijk

Veiligheid en gezondheidsbeleid locatie Maaswijk

Inspectierapport Locatie Maaswijk van 02-2017
Inspectierapport Locatie Maaswijk van 07-2016
Inspectierapport Locatie Maaswijk van 10-2015
Inspectierapport Locatie Maaswijk van 09-2014
Inspectierapport Locatie Maaswijk van 05-2013
Inspectierapport Locatie Maaswijk van 12-2012

Locatie Vriesland

Veiligheid en gezondheidsbeleid locatie Vriesland

Inspectierapport Locatie Vriesland van 03-2017
Inspectierapport Locatie Vriesland van 11-2016
Inspectierapport Locatie Vriesland van 10-2015
Inspectierapport Locatie Vriesland van 07-2014
Onderzoeksrapport Locatie Vriesland van 03-2014

Locatie Sterrenkwartier

Veiligheid en gezondheidsbeleid locatie Sterrenkwartier

Inspectierapport Locatie Sterrenkwartier van 03-2017
Inspectierapport Locatie Sterrenkwartier van 09-2016
Inspectierapport Locatie Sterrenkwartier van 02-2017

Per 1-11-2018 gaat Locatie Sterrenkwartier over in Locatie Vogelenzang

Locatie Vogelenzang

Inspectierapport Locatie Vogelenzang van 10-2018