Bent u geïnteresseerd en wilt u uw kind inschrijven? Download dan hier het inschrijfformulier en stuur dat ondertekend naar:
Klein maar dapper
Postbus 832
3200 AT Spijkenisse

Beschikbaarheid
De groepsgrootte moet zodanig zijn dat de kinderen voldoende ruimte hebben om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Mede hierom is een maximum van in de regel 14 leerlingen per groep vastgesteld. Het kan echter bij uitzondering voorkomen dat er gedurende een zeer korte periode 15 leerlingen op de groep zitten.

Voor informatie over beschikbaarheid kunt u via telefoon of mail contact met ons opnemen.

Plaatsing bij wachtlijst
Momenteel hebben we op veel van onze locaties een wachtlijst en daarom kunt u uw kind bij ons inschrijven vanaf de leeftijd van 6 maanden. Vanwege grote drukte adviseren wij u dit ook te doen.
Indien er een wachtlijst is, geschiedt plaatsing op basis van volgorde van inschrijving. KLEIN MAAR DAPPER geeft voorrang aan broertjes of zusjes van kinderen die al bij ons worden opgevangen. Zij kunnen dan ook al direct bij de geboorte worden ingeschreven.
Zodra er een plaats in één van de groepen vrijkomt, nemen wij contact op met de ouders/verzorgers. Er zal dan worden geïnformeerd of u gebruik wenst te maken van de plaatsingsmogelijkheden.
Accepteert u het aanbod, dan ontvangt u een bevestiging in tweevoud van de aangeboden dagdelen. Één exemplaar dient ondertekend retour te worden gestuurd, het andere is voor uw eigen administratie.
Acceptatie dient te geschieden binnen 2 weken na aanbieding, anders zal de plaats niet langer beschikbaar worden gehouden.

Intakegesprek
Nadat u een plaatsing heeft geaccepteerd, wordt u gebeld door één van ons voor het afspreken van een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek willen wij bij de ouders zoveel mogelijk informatie inwinnen over het kind, zodat de overgang van de thuissituatie naar de opvang zo goed mogelijk verloopt.

Rooster en planning
We leggen de dagen dat u uw kind bij KLEIN MAAR DAPPER wilt brengen vast in een schriftelijk contract. Mocht u uw kind een keer eerder op willen halen dan gepland, dan is dat mogelijk, maar betaalt u wel het aantal uur dat in het contract is vastgelegd.
Mocht u onverhoopt op een andere dag opvang nodig hebben, dan is dit mogelijk indien het rooster dit toelaat.