Bent u geïnteresseerd en wilt u uw kind inschrijven?
Vul dan hier het inschrijfformulier online in. Na ontvangst zullen z.sm. contact met u opnemen om uw inschrijving definitief te maken.

Online inschrijven

Beschikbaarheid
De groepsgrootte moet zodanig zijn dat de kinderen voldoende ruimte hebben om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Mede hierom is een maximum van in de regel 14 leerlingen per groep vastgesteld. Het kan echter bij uitzondering voorkomen dat er gedurende een zeer korte periode 15 leerlingen op de groep zitten.

Voor informatie over beschikbaarheid kunt u via telefoon of mail contact met ons opnemen.

Plaatsing bij wachtlijst
Momenteel hebben we op veel van onze locaties een wachtlijst en daarom kunt u uw kind bij ons inschrijven vanaf de leeftijd van 6 maanden. Vanwege grote drukte adviseren wij u dit ook te doen.
Indien er een wachtlijst is, geschiedt plaatsing op basis van volgorde van inschrijving. KLEIN MAAR DAPPER geeft voorrang aan broertjes of zusjes van kinderen die al bij ons worden opgevangen. Zij kunnen dan ook al direct bij de geboorte worden ingeschreven.
Zodra er een plaats in één van de groepen vrijkomt, nemen wij contact op met de ouders/verzorgers. Er zal dan worden geïnformeerd of u gebruik wenst te maken van de plaatsingsmogelijkheden.
Accepteert u het aanbod, dan ontvangt u een bevestiging in tweevoud van de aangeboden dagdelen. Één exemplaar dient ondertekend retour te worden gestuurd, het andere is voor uw eigen administratie.
Acceptatie dient te geschieden binnen 2 weken na aanbieding, anders zal de plaats niet langer beschikbaar worden gehouden.

Intakegesprek
U bent altijd welkom om een kijkje te nemen op onze locatie, voorafgaand aan de inschrijving. Tijdens dit intakegesprek kunt u de vragen stellen die u hebt en vertelt de betreffende collega over onze werkwijze terwijl u de sfeer op onze opvang kunt ervaren.
Tijdens het intakegesprek willen wij bij de ouders tevens zoveel mogelijk informatie inwinnen over het kind, zodat de overgang van de thuissituatie naar de opvang zo goed mogelijk verloopt, mocht u ervoor kiezen om uw kind in te schrijven.

Rooster en planning
We leggen de dagen dat u uw kind bij KLEIN MAAR DAPPER wilt brengen vast in een schriftelijk contract. Mocht u uw kind een keer eerder op willen halen dan gepland, dan is dat mogelijk, maar betaalt u wel het aantal uur dat in het contract is vastgelegd.
Mocht u onverhoopt op een andere dag opvang nodig hebben, dan is dit mogelijk indien het rooster dit toelaat.