De Wet Kinderopvang regelt de kwaliteit, de financiering en het toezicht binnen de kinderopvang. Het uitgangspunt van de Wet is dat er uniforme regels bestaan, die de kinderopvang branche transparant maken.

De regels binnen de kinderopvang worden bepaald door algemene wettelijke kaders zoals: De Wet Kinderopvang, bouwbesluiten, algemene arbo normen, andere wettelijke richtlijnen en beleidsregels. De controlerende taak van de GGD is gebaseerd op landelijk gelijk geldende regels.

KLEIN MAAR DAPPER hanteert de normen van de GGD. Deze instantie begeleidt ons hierbij.
De begeleiding vindt plaats door middel van advisering over en evaluatie van de omstandigheden op deze locatie. Minimaal eens in het jaar zal er onaangekondigd iemand van de GGD langskomen voor een controle. Bij de beoordeling wordt een checklist gebruikt. Deze is in te zien op de locatie.
Naast alle andere veiligheidsmaatregelen die we hebben getroffen, is er de intentie om een paar keer per jaar met de peuters een brandalarm te oefenen. We willen ze leren om in geval van nood zo snel en rustig mogelijk naar buiten te komen.
Ouders moeten vooraf bij de leidster melden wanneer het kind wordt opgehaald door een ‘vreemde’.

Daarnaast is sinds 1 juli 2013 het ‘Vier ogen principe’ van kracht. Dit houdt in dat er te allen tijde een andere volwassene mee moet kunnen kijken op de groep. Bij Klein maar dapper is hier al een groot deel van de dag rekening mee gehouden, omdat dagelijks twee leidsters op de groep staan.
Echter, van 07:30 – 09:00 uur staat de ene leidster alleen op de groep en van 16:30 – 18:00 uur de andere leidster. En tussen 08:30 en 09:00 wordt afgeweken van de BKR (beroepskracht-kind ratio). Dit is in overeenstemming met de wet.

Naast deze maatregel, zijn er nog een aantal aspecten waardoor Klein maar dapper aan het vier ogen principe voldoet:

– We zijn gevestigd in een school, waar leerkrachten in en uit lopen en altijd een blik in ons lokaal kunnen werpen. Zij zijn vaak tot ca. 17:00 aanwezig en de schoonmaak begint rond die tijd, dus het grootste deel van de tijd is er iemand anders dan de leidsters van Klein maar dapper in het gebouw.
– We zijn gevestigd in een woonwijk. Het fiets- en wandelpad loopt naast onze locatie en we zijn dus zichtbaar voor omwonenden.
– We hebben veel ramen, ook in en naast de deuren van de ruimtes waar we gebruik van maken en zijn ook dan dus zichtbaar.
– Ouders komen hun kinderen bij ons op verschillende tijden ophalen. Hierdoor is er steeds een ander paar ogen aanwezig dat mee kan kijken.

Op deze manier probeert Klein maar dapper de veiligheid van de kinderen zo goed als mogelijk te waarborgen.

Inspectierapporten

U kunt hieronder de inspectierapporten van de GGD en de veiligheid en gezondheidsbeleid van onze locaties downloaden.

Locatie Schenkel

Veiligheid en gezondheidsbeleid locatie Schenkel

Inspectierapport Locatie Schenkel van 05-2024
Inspectierapport Locatie Schenkel van 05-2022

Via deze link kunt u de voorgaande inspectierapporten bekijken

Locatie Maaswijk

Veilgheid en gezondheidsbeleid locatie Maaswijk

Inspectierapport Locatie Maaswijk van 05-2022
Inspectierapport Locatie Maaswijk van 09-2020

Via deze link kunt u de voorgaande inspectierapporten bekijken

Locatie Vriesland

Veiligheid en gezondheidsbeleid locatie Vriesland

Inspectierapport Locatie Vriesland van 09-2021
Inspectierapport Locatie Vriesland
van 09-2019

Via deze link kunt u de voorgaande inspectierapporten bekijken

Locatie Waterland

Veiligheid en gezondheidsbeleid locatie Waterland

Inspectierapport van locatie Waterland van 06-2023

Via deze link kunt u de voorgaande inspectierapporten bekijken

Locatie Vogelenzang Zuid / Dapper BSO

Veiligheid en gezondheidsbeleid BSO locatie Vogelenzang Zuid / Dapper BSO

Inspectierapport Locatie Vogelenzang Zuid / Dapper BSO van 04-2023

Via deze link kunt u de voorgaande inspectierapporten bekijken

Locatie De Kreek

Veiligheid en gezondheidsbeleid locatie De Kreek

Inspectierapport locatie De Kreek van 05-2023

Via deze link kunt u de voorgaande inspectierapporten bekijken

Locatie Vogelenzang Noord

Veiligheid en gezondheidsbeleid locatie Vogelenzang Noord

Inspectierapport locatie Vogelenzang Noord van 08-2022

Via deze link kunt u de voorgaande inspectierapporten bekijken

Locatie Sterrenkwartier 

Veiligheid en gezondheidsbeleid locatie Sterrenkwartier

Inspectierapport Locatie Sterrenkwartier van 02-2024
Inspectierapport Locatie Sterrenkwartier
van 09-2023

Via deze link kunt u de voorgaande inspectierapporten bekijken

Locatie Sterrenkwartier / Dapper BSO

Veiligheid en gezondheidsbeleid locatie Sterrenkwartier / Dapper BSO

Inspectierapport Locatie Sterrenkwartier / Dapper BSO van 02-2024
Inspectierapport Locatie Sterrenkwartier / Dapper BSO
van 09-2023

Via deze link kunt u de voorgaande inspectierapporten bekijken