Werkwijze BSO

Kinderen dienen in een warme omgeving opgevangen te worden waar ruimte is om zichzelf te ontplooien en om rust te pakken. Een plek waar ze zich veilig voelen en gewaardeerd worden om wie ze zijn.
Hierin is een nauwe samenwerking met de basisschool essentieel. Door kinderen alleen in hun eigen school op te vangen en geen kinderen van andere scholen toe te laten zorgen we voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid, voor elkaar en voor het gebouw. Hierin is een duidelijke samenwerking van kinderen, ouders, school en kinderopvang zichtbaar.

Lees hier ook ons pedagogisch beleid.