U kunt de keuze maken uit verschillende typen contracten:

Voor KLEIN MAAR DAPPER hele dagopvang geldt:
46 weken contract

Wilt u vaste dagen afspreken waarop uw kind bij KLEIN MAAR DAPPER komt? Dat kan. Dit zullen wij dan vastleggen in een schriftelijk contract. Mocht u uw kind een keer eerder op willen halen dan gepland, dan is dat mogelijk, maar betaalt u wel het aantal uur dat in het contract is vastgelegd. Binnen het 46 weken contract is uw kind alle weken dat wij geopend zijn, bij ons aanwezig. De middelste 4 weken van de zomervakantie en de 2 weken kerstvakantie is de opvang gesloten.

OF:
40 weken contract

Mocht u alleen opvang nodig hebben buiten de schoolvakanties om, dan is het mogelijk om een 40 weken contract met ons af te sluiten. In dit geval betaalt u alleen de weken dat uw kind aanwezig is. Mocht u onverhoopt toch in een schoolvakantie opvang nodig hebben, dan is dit (mocht er die dag ruimte in de groep zijn) mogelijk.  Ook in dit geval geldt dat er een inlooptijd en ophaaltijd is en dat uw kind dus in ieder geval van 08:30 uur tot 15.30 uur aanwezig is.

NB
Ruilen mag in de aansluitende week (vooraf of achteraf) en is enkel mogelijk als het groepsaantal en de groepssamenstelling het toelaat. Dit gaat altijd in overleg met de groepsleiding.

Voor KLEIN MAAR DAPPER halve dagopvang geldt:
Alleen de optie voor een 40 weken contract
De halve dagopvang wordt enkel in de weken buiten de schoolvakanties aangeboden. Kinderen zijn altijd van 08:30-12:30 aanwezig.

Voor DAPPER BSO geldt:
40 weken contract
Mocht u alleen BSO nodig hebben buiten de schoolvakanties om, dan is het mogelijk om een 40 weken contract met ons af te sluiten. In dit geval betaalt u alleen de weken dat uw kind aanwezig is. Mocht u onverhoopt toch in een schoolvakantie opvang nodig hebben, dan is dit (mocht er die dag ruimte in de groep zijn) mogelijk.  U neemt in dit geval een hele dag af van 07:00 – 17:00 / 18:30 (afhankelijk van de eindtijd van uw contract). Studiedagen zijn niet inbegrepen in dit contract.

50 weken contract
Wilt u vaste dagen afspreken waarop uw kind wekelijks bij DAPPER BSO komt? Dat kan. Dit zullen wij dan vastleggen in een schriftelijk contract voor 50 weken per jaar. Alle vakantiedagen en nationale feestdagen vallen binnen dit contract. Studiedagen, door de basisschool geïnitieerd, vallen hier ook onder. We zijn 52 weken per jaar geopend, maar door 50 weken vast te leggen heeft u de mogelijkheid 2 weken vakantie te plannen zonder dat u hiervoor betaalt.

Direct inschrijven

Algemene Voorwaarden
Op het contract zijn de condities en bepalingen van toepassing, zoals aangegeven in de Algemene Voorwaarden. KLEIN MAAR DAPPER is lid van de Maatschappelijke Ondernemersgroep (MO-groep). Aan dit lidmaatschap is verbonden dat de klanten van KLEIN MAAR DAPPER verzekerd zijn van de toepassing van de Algemene Voorwaarden zoals die door MO-groep, de Branchevereniging Ondernemers inde Kinderopvang, de Consumentenbond en BOinK ontwikkeld en overeengekomen zijn.
Klein maar dapper hanteert tevens een aantal aanvullende voorwaarden.