BSO

Sinds oktober 2022 bieden wij ook Dapper BSO.

Wat zijn de voordelen voor u?

  • Wij bieden een BSO die in alle opzichten een doorgaande lijn met het onderwijs verzorgt. Dit door een nauwe samenwerking met de basisschool aan te gaan en een gezamenlijke verantwoordelijkheid te scheppen voor de cognitieve ontwikkeling en emotioneel welbevinden van het kind.
  • De mentor van de BSO werkt samen met de leerkracht van de basisschool.
  • 52 weken per jaar geopend, maar ook mogelijk om alleen buiten de vakanties BSO af te nemen. U kiest voor 40 weken of 50 weken opvang per jaar.
  • Zeer betrokken en ervaren medewerkers.
  • Alleen voor de kinderen van de basisschool waarin we gevestigd zijn, dus kleinschalig en persoonlijk.
  • De BSO start met groep 1-3, daarna elk jaar uitbreiding.
  • We werken aan de hand van thema’s. De activiteiten sluiten aan bij de verschillende ontwikkelingsleeftijden van de kinderen. Het is fijn om samen ervaringen te delen en om van de onderlinge verschillen en interesses te leren. 
  • Medewerkers hebben desgewenst een ondersteunende functie richting ouders.
  • Door gebruik te maken van het volgmodel als de basisschool, wordt de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen goed in kaart gebracht.

Kinderen dienen in een warme omgeving opgevangen te worden waar ruimte is om zichzelf te ontplooien en om rust te pakken. Een plek waar ze zich veilig voelen en gewaardeerd worden om wie ze zijn. Welke weg bewandeld wordt, is per individu anders. Hierin is een nauwe samenwerking met de basisschool essentieel. Door kinderen alleen in hun eigen school op te vangen zorgen we voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid, voor elkaar en het gebouw.

Openingstijden
Van maandag t/m vrijdag van 07:00-08:30 en van 14:00-17:00 / 18:30 uur.

Wilt u de mogelijkheden voor de BSO weten? Vul dan het aanmeldformulier in.

Direct inschrijven Dapper BSO