Er zijn vele manieren om contact met u als ouder te onderhouden.
Deze website is de eerste informatiebron, maar er zijn ook veel persoonlijke contactmomenten wanneer uw kind bij KLEIN MAAR DAPPER komt.
Wij hebben alle contactmomenten voor u samengevat in een document, zodat u weet welke mogelijkheden er zijn.

U kunt hier het ouderbeleid van KLEIN MAAR DAPPER downloaden.
U kunt hier het ouderbeleid van DAPPER BSO downloaden.