KLEIN MAAR DAPPER streeft ernaar om, ook bij uitbreiding, alle locaties onder te brengen binnen een basisschool. Omdat wij nauw samenwerken met het onderwijs en dezelfde doelen nastreven, willen we de lijnen met het onderwijs kort houden. Dit komt alleen maar ten goede van het kind. Voor u als ouder is het ook prettig.
Er zijn voordelen te noemen voor het maken van de keus om uw kind naar de basisschool te sturen waarbinnen hij of zij ook de dagopvang en peuteropvang gecombineerd heeft gevolgd.
Toch is het van belang om de juiste afwegingen te maken bij het kiezen van een basisschool. U en uw kind moeten er een goed gevoel bij hebben! Wij zullen u hierin dan ook volledig steunen. Bij de keus voor een andere basisschool zal er een goede en duidelijke overdracht vanuit KLEIN MAAR DAPPER naar de desbetreffende basisschool plaatsvinden.