Het is heel belangrijk om een vaste dagindeling te hebben. Hierdoor voelen kinderen zich veilig. Om deze dagindeling zo goed mogelijk te kunnen blijven volgen is het van belang dat het wegbrengen en ophalen geen storende factor wordt. Om dit te realiseren is ervoor gekozen een inloop- en ophaalperiode in te zetten. Hierdoor kan tussen 08:30 en 15:30 goed les gegeven worden, kunnen de dagelijkse rituelen gevolgd worden en worden de kinderen die slapen niet gestoord door ouders die hun kind eerder op komen halen.

De dagindeling voor de hele dagopvang bij KLEIN MAAR DAPPER is als volgt opgebouwd:

Kinderen ontbijten thuis.

Inlooptijd tussen 07:30 uur en 08:30 uur Vrij spelen voor de kinderen. Tijdens de inloop is er tijd voor de ouders om bijzonderheden door te nemen met de beroepskracht.

08:30-09:00 – Begeleid spelen

09:00 uur – 09:15 uur Peuteryoga

09:15 uur – 10:00 uur Begeleid spelen Gedurende 5-6 weken staat er steeds een themaboek centraal Aan dit prentenboek worden spelactiviteiten en activiteiten in de kleine kring gekoppeld. Activiteiten in de kleine kring zijn reken- en/of taalactiviteiten, aangepast aan leeftijd en cognitieve vaardigheden van het kind. De leerkracht richt zich op de reken- en taalactiviteit in de kleine kring. De pedagogisch medewerker begeleidt de kinderen die op dat moment zelfstandig spelen. Denk hierbij aan meespelen in de spelhoek, die volledig naar het thema wordt ingericht, maar ook waar nodig hulp bieden bij het maken van puzzels, tekenen / verven, bouwen, lezen in de leeshoek, etc. Wanneer mogelijk zal de pedagogisch medewerker ook een klein groepje begeleiden met bijvoorbeeld een knutsel of tekenactiviteit. Hierna ruimen we gezamenlijk op.

10:00 uur – 10:15 uur Tijd voor koekje en wat te drinken

10:15 uur – 11:00 uur Buitenspelen/ Gym Afhankelijk van het weer.

11:00 uur – 11:45 uur Begeleid spelen Zie 09.15 uur – 10.15 uur.

11:45 – 12:00 Kringactiviteit Denk hierbij aan activiteiten als zang, dans, spel of interactief voorlezen. Allen gekoppeld aan het op dat moment geldende thema.

12:00 uur – 12:30 uur Lunch We lunchen gezamenlijk, op kosten van de opvang. De lunch zal bestaan uit brood en hartig en zoet beleg. Hierbij wordt melk of water gedronken. Allergieën worden door de ouders bij ons aangegeven, zodat wij hiermee rekening kunnen houden.

12:30 uur – 15:00 uur Slaaptijd of middagprogramma Kinderen die nog slapen zullen in deze tijd op bed worden gelegd. We hebben hiervoor bedjes, lakentjes en dekens in bezit. De bedjes worden verdeeld in het lokaal neergezet en de ruimte wordt donker gemaakt middels verduisterende rolgordijnen. De bedjes worden opgemaakt met beddengoed dat dagelijks wordt verschoond. Het middagprogramma is vrij in te vullen, afhankelijk van het weer en de gesteldheid van de kinderen. Mogelijkheden zijn: buitenspelen, vrij spelen binnen, activiteiten in de gymzaal. De oudere kinderen (3,5-4 jaar) krijgen een taalles die gekoppeld is aan het thema. De les die gegeven wordt, sluit goed aan op de manier waarop in de onderbouw van de basisschool gewerkt wordt.

15:00 uur Kinderen die nog slapen worden rustig wakker gemaakt

15:15 uur – 15:30 uur Tijd voor fruit en wat te drinken

Ophalen kan tussen 15:30 uur en 18:00 uur. Bijzonderheden van de dag worden bij het ophalen met de ouders besproken. Voor de kinderen die na 15:30 uur worden opgehaald geldt dat zij nog kunnen buitenspelen of vrij binnen kunnen spelen. Rond 16:30 uur eten we met de kinderen die er nog zijn een stuk fruit of bijvoorbeeld een plak ontbijtkoek en drinken we siroop of thee. Hierna ruimen we gezamenlijk de ‘grote’ dingen op. ‘Kleine’ activiteiten kunnen natuurlijk tot 18:00 uur gedaan worden.

Op de verschillende locaties hebben eenzelfde aanbod, maar onderling kunnen de tijden verschillen, aangezien we rekening moeten houden met het gym- en buitenspeelrooster van de basisschool waarin we gevestigd zijn.

De dagindeling voor de halve dagopvang bij KLEIN MAAR DAPPER is als volgt opgebouwd:
(Zie hierboven voor uitleg over de inhoud van de activiteiten)

Kinderen ontbijten thuis.

08:30-08:40 vrij spelen voor de kinderen. Tijdens de inloop is er tijd voor de ouders om bijzonderheden door te nemen met de beroepskracht en samen met uw kind even te spelen en afscheid te nemen.

08:40-09:00 – Peuteryoga

09:00 uur – 09:30 uur Begeleid spelen

09:30 uur – 09:45 uur Tijd voor koekje en wat te drinken

09:45 uur – 10:30 uur Buitenspelen/ Gym 

10:30 uur – 10:45 uur Kringactiviteit

10:45 – 11:30 Begeleid spelen

11:30 uur – 11:45 uur Interactief voorlezen

11:45-12:30 Lunch en de dag evalueren We lunchen gezamenlijk, op kosten van de opvang. De lunch zal bestaan uit brood en hartig en zoet beleg. Hierbij wordt melk of water gedronken. Allergieën worden door de ouders bij ons aangegeven, zodat wij hiermee rekening kunnen houden.