KLEIN MAAR DAPPER wil een goede service bieden. Dat geldt ook als ouders een klacht hebben. Het is van belang dat u het laat weten als u niet tevreden bent, zodat aan een goede oplossing gewerkt kan worden.

Bovendien leert de organisatie van gegronde klachten. Voor een klacht over het reilen en zeilen op het kindercentrum kunt u terecht bij de leerkrachten en/of leidsters. U kunt het beste contact opnemen met de medewerker die direct te maken heeft met uw klacht. Een open en eerlijk gesprek maakt voor beide partijen duidelijk wat de klacht is en hoe die naar tevredenheid kan worden opgelost. In de praktijk is gebleken dat het snelst een oplossing wordt gevonden als u een gesprek aangaat met de betreffende medewerker. Maar u kunt uw klacht ook schriftelijk uiten.Bijvoorbeeld met klachten over de gedragingen van de houder of werkzame personen. Schriftelijke klachten over zaken met betrekking tot het kindercentrum kunt u op de betreffende locatie afgeven.
Schriftelijke klachten over zaken met betrekking tot het kindercentrum kunt u op de betreffende locatie afgeven of adresseren aan de houders: Dominique Reincke / Simone Luneburg, Postbus 832 3200 AT Spijkenisse.

Betreft het een klacht die mogelijk ook voor andere ouders relevant is, dan doet u er verstandig aan om ook de oudercommissie van KLEIN MAAR DAPPER op de hoogte te stellen. De oudercommissie is echter geen klachtencommissie en kan uw klacht niet behandelen. Wel kunnen zij naar aanleiding van de klacht kijken naar het beleid van KLEIN MAAR DAPPER.

Mocht u met uw klacht niet bij ons terecht kunnen, dan kan u altijd de externe klachtencommissie inschakelen. KLEIN MAAR DAPPER is hiervoor aangesloten bij De Geschillencommissie.

Deze commissie behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen.

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Uitvoering van de overeenkomst
  • Verandering van de overeenkomst
  • Opzegging van de overeenkomst en kosten daarvan
  • Annulering van de overeenkomst en kosten daarvan
  • Kwaliteit van de opvang
  • Kosten van de opvang
  • Opvangtijden
  • Gedragingen van (medewerkers van) de ondernemer
  • Een besluit van de ondernemer waarin de oudercommissie zich niet kan vinden

De Geschillencommissie is bereikbaar op 070 310 53 10 van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur.

Zie www.degeschillencommissie.nl voor meer informatie.

Ons beleid ten aanzien van klachten is tevens terug te vinden in ons pedagogisch beleidsplan.