Wethouder Dijkman overhandigt diploma’s aan pedagogisch medewerkers

Wethouder Kees Dijkman overhandigt donderdag 4 juni om 19.30 uur diploma’s aan pedagogisch medewerkers van kinderdagopvang. Pedagogisch medewerkers van de kinderopvangorganisaties Klein maar Dapper, De Zeemeeuw en SKS Alles Kids, hebben het afgelopen jaar de training Startblokken van Basisontwikkeling gevolgd. Dit is een programma voor de Voor– en Vroegschoolse Educatie.

Het doel is om ervoor te zorgen dat kinderen zonder achterstand aan groep 3 beginnen.

Bron: Nissewaardactueel.nl


Categories: In de media