Leerkracht gezocht!

Vacature leerkracht peuteronderwijs
Klein maar dapper, dagopvang en peuteronderwijs gecombineerd,
zoekt per direct een leerkracht (PABO / PEP) in een tijdelijke aanstelling,
met uitzicht op een contract op onze nieuw te openen locatie, bij
tevredenheid van beide partijen.

De functie
We zijn op zoek naar een leerkracht die zin heeft in een nieuw onderwijsavontuur. Een leerkracht die open staat voor een nieuwe doelgroep en het prettig vindt om samen met een pedagogisch medewerker een groep te draaien, het beste in elkaar naar boven te halen en van elkaar te leren.
De leerkracht werkt o.a. aan de voorbereiding van de thema’s, bepaalt (in overleg met zijn/haar collega) de dagplanning, houdt de ontwikkeling van de kinderen bij in Edumaps en bespreekt deze met ouders, schakelt indien nodig zorgorganisaties in om bij te springen of advies in te winnen en doet de overdracht aan de basisscholen. Daarnaast is de leerkracht, evenals de pedagogisch medewerker, verantwoordelijk voor de zorgtaken omtrent de kinderen.

Wij vragen een leerkracht die:
– het beste uit kinderen kan halen
– tenminste een HBO opleidings– en denkniveau heeft
– bekend is met Edumaps (voorheen OVM)
– bij voorkeur ervaring heeft in de leeftijdscategorie 2-6 jaar
– bekend is met Startblokken Basisontwikkeling
– beschikt over goede communicatieve vaardigheden
– excellente pedagogische kwaliteiten heeft
– goed kan samenwerken
– kennis deelt met andere professionals
– de ouder ziet als partner in de ontwikkeling van het kind

Wat bieden wij?
– een inspirerend en uitdagend onderwijsprogramma
– een team dat functioneert als kennisgemeenschap
– ruimte om zichzelf te ontwikkelen
– kleine groepen met gemotiveerde leerlingen in de leuke leeftijdscategorie van 2-4 jaar (maximaal 14, op 2 beroepskrachten)
– een aanstelling in salarisschaal conform de cao Kinderopvang

Werkdagen, werktijden en vakantie
De werkdagen zijn op donderdag en vrijdag.
Werktijden zijn van 07:30-16:30 uur of van 09:00-18:00 uur.
U heeft vakantie tijdens de Kerstvakantie en de middelste 4 weken van de zomervakantie.

Interesse?
Stuur zsm een motivatiebrief met CV naar Simone Luneburg (Eigenaar Klein maar dapper). Wij zullen deze met interesse lezen en eventueel contact opnemen voor een eerste kennismaking.


Categories: Nieuws